Litania do bł. Jana Balickiego, kapłana

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Święty Józefie,
Święty Józefie Sebastianie,
Święty Janie z Dukli,
Błogosławiony Janie Balicki,
Sługo miłosiernego Ojca,
Sługo uniżonego Pana,
Sługo uległy Duchowi Świętemu,
Sługo cichy i pokorny,
Mistrzu żywej wiary,
Mistrzu mocnej nadziei,
Mistrzu ofiarnej miłości,
Mistrzu wytrwałej modlitwy,
Kapłanie roztropny,
Kapłanie sprawiedliwy,
Kapłanie Wstrzemięźliwy,
Kapłanie mężny,
Kapłanie posłuszny,
Ojcze zagubionych,
Ojcze wzgardzonych,
Orędowniku grzeszników,
Przewodniku szukających drogi,
Apostole Królestwa Pokoju,
Głosicielu miłosierdzia,
Gorliwy wychowawco,
Cierpliwy spowiedniku,
Wierny synu Kościoła,
Czcicielu Bogarodzicy,
Wzorze pokory,
Pasterzu według Serca Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami Błogosławiony Janie Balicki.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem Błogosławionego Jana, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook
Facebook