Litania do bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika komunizmu

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się nad nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu,
Kapłanie według Serca Jezusowego,
Wierny głosicielu słowa Bożego,
Niestrudzony szafarzu sakramentów świętych,
Orędowniku ubogich,
Wspomożycielu potrzebujących,
Pocieszycielu uciemiężonych,
Nauczycielu młodzieży,
Duchowy ojcze powierzonych sobie parafian,
Mężny obrońco ładu moralnego,
Nieustraszony świadku Zbawiciela,
Męczenniku wytrwały aż do końca,

Przez twoje wezwanie do życia łaski w sakramencie chrztu świętego, wstawiaj się za nami u Boga
Przez twe powołanie do stanu kapłańskiego,
Przez twą troskę duszpasterską o powierzonych ci parafian,
Przez twoje głoszenie słowa Bożego,
Przez twoje sprawowanie sakramentów świętych,
Przez twą gorliwość w nawoływaniu do nawrócenia,
Przez twą miłość i dobroć świadczoną potrzebującym,
Przez twe zaangażowanie w czynienie wszelkiego dobra,
Przez twą wytrwałość na modlitwie,
Przez twój upór w dążeniu do królestwa niebieskiego,
Przez twoje niesłuszne oskarżenie,
Przez niesprawiedliwy wyrok,
Przez twe uwięzienie,
Przez zniewagi, szyderstwa, które wycierpiałeś,
Przez twe pokorne poddanie się woli Bożej,
Przez twój przykład chrześcijańskiego przyjęcia cierpienia,
Przez twą śmierć dla chwały Bożej,
Przez twe wyniesienie do chwały ołtarzy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami bł. Władysławie.
W.: Abyśmy wolę Bożą wypełnili do końca.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dla zasług kapłana i męczennika błogosławionego Władysława, prosimy Cię pokornie, abyś wejrzał na nas łaskawie i udzielił nam potrzebnych łask oraz uzdolnił nas do mężnego świadczenia o Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook
Facebook