Litania do św. Floriana, męczennika

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Strażniczko wiary, módl się za nami
Święty Florianie, wielki Mężu Boży,
Święty Florianie, Niezwyciężony Obrońco wiary świętej,
Święty Florianie, Nieustraszony Męczenniku Chrystusa,
Święty Florianie, Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę,
Święty Florianie, Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami,
Święty Florianie, Pelikanie męczeńską krwią płynący,
Święty Florianie, Nieugięty wzorze zasad i wartości, służby i poświęcenia,
Święty Florianie, Wzorze żarliwej modlitwy,
Święty Florianie, Mężny Rycerzu Chrystusowy,
Święty Florianie, Przykładzie stanu rycerskiego,
Święty Florianie, Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy,
Święty Florianie, Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Święty Florianie, Patronie walczących z klęską pożarów,
Święty Florianie, Patronie strażaków, piekarzy, hutników, ludwisarzy, garncarzy, kominiarzy,
Święty Florianie, Obrońco nasz przed klęską ognia,
Święty Florianie, Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności,
Święty Florianie, Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

P.: Módl się za nami, święty Florianie.
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne wyznawanie wiary aż do męczeńskiej śmierci, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem  zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Udzielaj nam swojej łaski, abyśmy każdy dzień przeżywali na Twoją chwałę i ludziom na pożytek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Facebook
Facebook