Plan Mszy bożonarodzeniowych i w Oktawę

Dla wszystkich Parafian i Gości mały wyciąg z ogłoszeń:

25.12.2017 r. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msze św.:
0:00 – Pasterka
8:00
9:30
11:00

🙏🎄26.12.2017 r. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, MĘCZENNIKA (OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO)
Msze św.:
8:00
9:30
11:00
Na każdej Mszy św. poświecenie owsa.

29.12.2017 r. – PIĄTEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
Oktawa ta nie znosi piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – nie spożywamy więc mięsa!

31.12.2017 r. ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Msze św.:
8:00
9:30
11:00
15:00 + nabożeństwo na zakończenie roku 2017

Facebook