Litania do Anioła Stróża Polski

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów , módl się za nami
Święty Michale Archaniele, Wodzu Zastępów Pańskich,
Aniele Stróżu Polski, święty Opiekunie naszej Ojczyzny,
Aniele Stróżu Polski, wypraszający łaskę chrztu św. naszej Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, Wojciecha, Stanisława oraz wszystkich Świętych Polskich Duchowy Przewodniku,
Aniele Stróżu Polski, Piastów i Jagiellonów Orędowniku,
Aniele Stróżu Polski, przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i w dziesiątkach innych sanktuariów cześć Jej oddający,
Aniele Stróżu Polski, polskie oddziały ku obronie chrześcijaństwa prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, świadku dni chwały i upadku narodu polskiego,
Aniele Stróżu Polski, Patronie ziemi zroszonej krwią męczenników za wolność i wiarę świętą,
Aniele Stróżu Polski, mroki rozbiorowej nocy nadzieją zmartwychwstania rozjaśniający,
Aniele Stróżu Polski, bezbożnych wrogów Polski nad Wisłą zatrzymujący,
Aniele Stróżu Polski, dusze pomordowanych Polaków Bogu Najwyższemu powierzający,
Aniele Stróżu Polski, nad ruiną duchową i materialną naszej Ojczyzny płaczący,
Aniele Stróżu Polski, wielkością naszych grzechów zasmucony,
Aniele Stróżu Polski, ofiarę polskich męczenników i wyznawców na przebłaganie Bożej Sprawiedliwości składający,
Aniele Stróżu Polski, płomień Miłosierdzia Bożego na ziemi polskiej wzniecający,
Aniele Stróżu Polski, dający natchnienie do milenijnych ślubów wierności Bogu i Maryi,
Aniele Stróżu Polski, polskiego sługę Chrystusa na Piotrową katedrę prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, Powierniku naszej wierności Bogu i Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, przekazujący nam natchnienia Ducha Świętego,
Aniele Stróżu Polski, oświecający naszych Aniołów Stróżów,
Aniele Stróżu Polski, nasz przemożny Orędowniku przed tronem Boga i Niepokalanej,

Abyśmy zawsze szli za Twymi natchnieniami – wstaw się za nami u Boga
Abyśmy przebaczali sobie nawzajem urazy i wyrządzone krzywdy,
Abyśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę,
Abyśmy byli otwarci na współpracę ze wszystkimi narodami świata,
Abyśmy mężnie realizowali odwieczny plan Boga względem naszej Ojczyzny,
Aby sprawy materialne i gospodarcze nie przysłoniły nam zbawienia,
Aby rządzący naszym narodem opierali wszystkie ustawy na przykazaniach Bożych,
Abyśmy nie dawali nikomu żadnego zgorszenia,
Aby nie było w naszej Ojczyźnie oszustw, rozbojów i kradzieży mienia ojczyźnianego,
Aby nie było bezdomnych i opuszczonych dzieci,
Aby starsi i chorzy znajdowali właściwą opiekę i troskę,
Abyśmy nie marnowali Bożej łaski i darów Ducha Świętego,
Aby artyści podnosili dusze Polaków do Boga, Odwiecznego Piękna i Dobra,
Aby środki masowego przekazu niosły prawdę a zwalczały kłamstwo i ciemności grzechu,
Aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń osiągnęli wieczne zbawienie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami Aniele Stróżu Polski, nasz święty Opiekunie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś narodowi naszemu Twego Anioła Stróża i Przewodnika, spraw, abyśmy podążając za jego natchnieniami i wypełniając Twój odwieczny zamiar oraz współpracując ze wszystkimi narodami, doszli do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Facebook
Facebook