Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się nad nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Janie Nepomucenie,
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najświętszej Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,
Święty Janie, nieleniwy sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Janie, mężu Apostolskiego przykładu,
Święty Janie, jasna pochodnio kościoła Pańskiego,
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,
Święty Janie, honorów światowych wzgardzicielu,
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najświętszej Panny kochanku,
Święty Janie, krasomówco najwymowniejszy,
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,
Święty Janie, pilny dusz, krwią Jezusową odkupionych łowczy,
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,
Święty Janie, naczynie niezmazanej piękności,
Święty Janie, duchem prorockim napełniony,
Święty Janie, sekretu spowiedzi świętej stróżu nieprzełamany,
Święty Janie, milczenia sakramentalnego większy niż życia miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nieskruszony,
Święty Janie, niewinności białogłowskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznany Patronie,
Święty Janie, w domach szlacheckich nieoszacowany klejnocie,
Święty Janie, nasz wielki Patronie,
Święty Janie, nasz możny orędowniku u Boga,

Bądź nam miłościw, przepuść na Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!

Od wszego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego zgorszenia,
Od wszelkiego złego rozumienia,
Od niesławy świata,
Od potępienia wiekuistego,
Od świętokradzkiej spowiedzi,
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od ucisku sumienia,
Od odwłoki pokuty świętej,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
Od przewrotnego towarzystwa,
Od wątpiących we wierze,
Od wyjawiania sekretów,
Od zaniedbania urzędów,
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,
Przez haniebne z łotrami porównanie,
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,
Przez gorzką śmierć Twoją,
Przez przyczynę i zasługi św. Jana Nepomucena,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył, Ciebie prosimy,
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Bożego upokorzyć raczył, Ciebie prosimy,
Abyś cześć i honor św. Jana Nepomucena pomnażać raczył, Ciebie prosimy,
Abyś na wołanie wszystkich jego sług łatwe i łaskawe ucho dać raczył, Ciebie prosimy,
Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo.

P.: Módl się za nami święty Janie Nepomucenie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś Błogosławionego Jana dla nieprzezwyciężonego milczenia Sakramentalnego nową kościół Twój męczeństwa koroną przyozdobił; daj nam za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Amen.

         albo:

P.: Wstaw się za nami do Boga, Święty Janie Nepomucenie!
W.: Najpewniejszy Patronie nasz i obrońco sławy ludzkiej.

Módlmy się: Boże, któremu samemu przyzwoita cześć i chwała, przez chwalebne zasługi Świętego Męczennika Jana Nepomucena Ciebie pokornie prosimy, abyś od nas wszelką hańbę i sromotę jawną, skądkolwiek nad nami wiszącą, miłościwie oddalić raczył, a pozwolił w dostojności światowej tak się sprawować, abyśmy wiecznego wstydu ujść mogli i zasłużyli na zaprowadzenia do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Facebook
Facebook