Modlitwa do bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy męczenników

Błogosławieni Męczennicy z Peru – Zbigniewie i Michale, którzy pozostaliście wierni Chrystusowi aż do śmierci z ręki terrorystów, prosimy Was o opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem.
Wyproście dla nas łaskę wytrwania w wierze i miłości w świecie, w którym narasta przemoc, zwłaszcza wobec chrześcijan i szerzą się okrucieństwa.
Niech Wasze wstawiennictwo uchroni naszą Ojczyznę i każdego z nas od terroryzmu i wszelkich innych przejawów przemocy.
Prowadźcie nas drogą modlitwy za ludzi popychanych przez szatana do zbrodniczych ideologii.
Błogosławieni Zbigniewie i Michale, których tak jak naszego Pana niewinnie oskarżono, zapisując wyrok, skazano i zamordowano, wstawcie się u Jezusa, aby otoczył Swoją opieką nasze rodziny i bliskich, i oddalił od nas zagrożenie ze strony fanatyków, którzy przez rozlew krwi chcą realizować swoje cele. Wyproście dla nas u Pana dar ufnego powierzenia się Jego Opatrzność i życia w pokoju. Amen.

Facebook

Litania do bł. Michała Sopoćki, kapłana, spowiednika św. s. Faustyny

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami
Błogosławiony Michale, niestrudzony apostole Miłosierdzia Bożego,
Kapłanie według Serca Bożego,
Niezłomny w świętej wierze,
Miłujący Boga nade wszystko,
Pokładający nadzieję w Bogu,
Posłuszny woli Bożej,
Dążący wytrwale do świętości,
Przykładzie cnót ewangelicznych,
Rozmiłowany w Eucharystii Świętej,
Żyjący duchem modlitwy,
Cierpliwie znoszący trudy życia,
Doświadczony cierpieniem,
Oddany służbie Bożej,
Wierny synu Kościoła,
Pokorny sługo Chrystusa,
Wzorze życia kapłańskiego,
Głosicielu Ewangelii Chrystusa,
Nauczycielu żywej wiary,
Szafarzu sakramentów świętych,
Gorliwy duszpasterzu,
Zatroskany o zbawienie ludzi,
Przewodniku na drogach świętości,
Mądry kierowniku duchowy,
Spowiedniku pełen miłosierdzia,
Dbający o chrześcijańskie rodziny,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Nauczycielu i opiekunie powołanych do służby Bożej,
Mistrzu i przyjacielu kapłanów,
Duszpasterzu wiernych świeckich,
Apostole trzeźwości,
Budowniczy świątyń Pańskich,
Dzielny kapelanie żołnierzy,
Miłujący Ojczyznę i naród polski,
Prowadzony przez miłosierną Opatrzność Bożą,
Obdarowany miłosierdziem w religijnej rodzinie,
Powołany przez miłosierdzie Boże do służby kapłańskiej,
Ugruntowany przez miłosierdzie Boże w cnotach kapłańskich,
Przygotowany przez Boga na głosiciela i świadka Jego miłosierdzia,
Wybrany przez miłosierdzie Boże na spowiednika św. Faustyny,
Wprowadzający św. Faustynę na szczyty świętości,
Umacniający św. Faustynę w wierności Bożym natchnieniom,
Wspomagający św. Faustynę w zrozumieniu Bożych objawień,
Przejęty dogłębnie tajemnicą Bożego miłosierdzia,
Zgłębiający wytrwale orędzie miłosierdzia Bożego,
Posłuszny wezwaniu do apostolstwa Miłosierdzia Bożego,
Ukazujący miłosierdzie Boga w dziełach Jego,
Ukazujący miłosierdzie Boga w stworzeniu świata i człowieka,
Ukazujący objawienie miłosierdzia Boga w Jezusie Chrystusie,
Ukazujący wielkość miłosierdzia Boga w tajemnicy Odkupienia,
Ukazujący miłosierdzie Boga w dziełach Ducha Świętego,
Spełniający do końca misję św. Faustyny,
Zabiegający o święto Miłosierdzia Bożego,
Sławiący Najmiłosierniejszego Zbawiciela w Jego obrazie,
Troszczący się o poprawność kultu Miłosierdzia Bożego,
Głoszący światu Ewangelię miłosierdzia,
Wielbiący Boga w Jego niezmierzonym miłosierdziu,
Wypraszający miłosierdzie Boże dla nas i całego świata,
Świadczący miłosierdzie bliźnim,
Doświadczony przeciwnościami w misji apostolskiej,
Naznaczony cierpieniem w apostolskim trudzie,
Nieskończenie ufający miłosierdziu Bożemu,
Wielki czcicielu Matki Miłosierdzia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Wybrał go Bóg na swego wiernego sługę.
W.: Aby był głosicielem i świadkiem Jego niezmierzonego miłosierdzia.

Módlmy się: Boże, Ojcze miłosierdzia, który w bezmiarze swej miłości stworzyłeś człowieka i odkupiłeś go w Synu swoim, Najmiłosierniejszym Zbawicielu, wejrzyj na naszą modlitwę, którą przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, ufni w Twe hojne miłosierdzie do Ciebie zanosimy, zlej na nas strumienie łask Twego miłosierdzia i doprowadź do wiecznego zbawienia. Amen.

Facebook

Spis modlitw

Nowenna pompejańska

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Litania do Anioła Stróża Polski

Litania do Anioła Stróża

Litania do św. Brata Alberta Chmielowskiego

Litania do św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski

Litania do św. Antoniego z Padwy, zakonnika i doktora Kościoła

Litania do św. Charbela, pustelnika

Litania do św. Dominika Savio

Litania do św. s. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy

Litania do św. Floriana, męczennika

Litania do świętych Franciszka i Hiacynty Marto, dzieci fatimskich

Litania do św. Jana Bosco, kapłana

Litania do św. Jana Nepomucena

Litania do św. Jana Pawła II, papieża

Litania do św. Jana z Dukli

Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, Patrona diecezji rzeszowskiej

Litania do św. Kingi, dziewicy i zakonnicy

Litania do św. Maksymiliana M. Kolbego, kapłana i męczennika

Litania do św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

Litania do św. Michała Archanioła

Litania do św. Mikołaja, biskupa

Litania do św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana i zakonnika

Litania do św. Rity z Cascii, zakonnicy

Litania do św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana

Litania do bł. Bronisława Markiewicza, kapłana

Litania do bł. Bronisławy, zakonnicy

Litania do bł. Edmunda Bojanowskiego

Litania do bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana i zakonnika

Litania do bł. Jana Balickiego, kapłana

Litania do bł. Michała Sopoćki, kapłana, spowiednika św. s. Faustyny

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika komunizmu

Litania do bł. Karoliny Kózki, dziewicy i męczennicy, patronki diecezji rzeszowskiej

Litania do bł. Marii Angeli Truszkowskiej, zakonnicy

Litania do bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika komunizmu

Modlitwy do św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Modlitwa do bł. Augusta Czartoryskiego SDB, kapłana

Modlitwa do bł. Bartola Longa, twórcy nowenny pompejańskiej

Modlitwa do bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy męczenników

Modlitwa o łaski i beatyfikację Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego

Koronka za dusze w czyśćcu cierpiące

Nowenna do św. Mikołaja, biskupa

Facebook